O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od kilku lat Spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej. Zintensyfikowane natomiast zostały działania zmierzające do zmodernizowania zasobów. Na szeroką skalę prowadzona jest termomodernizacja, wymieniane są windy, wykonywane są trwałe pokrycia dachowe i na nie spotykaną w spółdzielczości mieszkaniowej skalę wprowadzany jest monitoring i całodobowy dozór budynków wysokich.

We współpracy z Gminą Miasta Radomia realizowane są poważne zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

Aktualności

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 08.11.2016 r.  o godz. 11 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

Więcej...

OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

dodano:

OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Więcej...

SegregujSmieci

dodano:

Pokaż, że masz ekoklasę i zachowaj kasę!

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu