O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od kilku lat Spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej. Zintensyfikowane natomiast zostały działania zmierzające do zmodernizowania zasobów. Na szeroką skalę prowadzona jest termomodernizacja, wymieniane są windy, wykonywane są trwałe pokrycia dachowe i na nie spotykaną w spółdzielczości mieszkaniowej skalę wprowadzany jest monitoring i całodobowy dozór budynków wysokich.

We współpracy z Gminą Miasta Radomia realizowane są poważne zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

Aktualności

OGŁOSZENIE

dodano:

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”  w Radomiu informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017r./poniedziałek/                         biura  Spółdzielni będą nieczynne.

Powyższe związane jest z wykorzystaniem przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych.

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną  w godzinach                od 8 do 16 będzie pełnić Boka - Dom ul. Grzybowska 16 tel.48 3840647,               a  od  godziny 16  Pogotowie Techniczne   /tel. 48 363 29 75 /.

    

 

 

Więcej...

WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dodano:

WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu